Inleiding

Welkom op onze blog over trendwatching!

Op deze blog wordt het onderwerp trendwatching toegelicht door zes studenten van de Avans hogeschool in Den Bosch. Omdat trendwatching natuurlijk heel breed is, hebben wij ons gericht op het onderdeel ''kleding mode''.

Hieronder staan alle volledige berichten onder elkaar weergegeven.

In de rechter verticale balk kun je via het blogarchief snel bij het gewenste bericht komen.

Veel plezier op onze blog!

vrijdag 8 oktober 2010

Trends

Wat is een trend?

Een trend is een tendens waarbij bepaalde producten, onderwerpen of ideeën steeds meer ingang vinden bij een groeiende laag van de bevolking. Trends geven de voorkeuren van grote groepen consumenten aan en vormen ook een afspiegeling van de waarden die bepaalde consumenten belangrijk vinden.

Hoe ontstaat een trend?

De oorzaken van trends zijn vaak te vinden in sociaal- en psychologisch-maatschappelijke ontwikkelingen. De trenddeskundige Hilde Roothart deelt trends in verschillende niveaus in, op basis van duurzaamheid en de omvang van de groep waarop de trend betrekking heeft. Hoe lager het niveau, des te minder duurzaam en des te kleiner is de groep waarop de trend betrekking heeft.
In de tabel hieronder is dit schematisch weergegeven:

Niveaus van trends
Niveau
Omschrijving
Voorbeeld
Meganiveau (megatrend)
10-30 jaar
Maatschappelijke trend
(Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen)
Vergrijzing / ontgroening
(ouderen blijven langer ‘jong’)
Maxiniveau
(maxitrend)
5-10 jaar
Consumententrend
(Psychologisch-maatschappelijke ontwikkelingen)
‘De spelende consument’
Midiniveau
(miditrend)
1-5 jaar
Markttrend
(digitale spelletjes)
‘Plug & play’
Microniveau
(microtrend)
0-1 jaar
Producttrend
(mode, hype of rage)
‘Kolonisten van Catan’
Aibo (computerhond)


Overigens kan één bepaalde megatrend verschillende maxitrends tot gevolg hebben die vervolgens allemaal weer tot verschillende miditrends kunnen leiden. En per miditrend zijn uiteraard ook weer verschillende microtrends mogelijk. Uiteindelijk kan één megatrend dus vele gevolgen op productniveau hebben.
Dit maakt duidelijk dat een marketeer niet te snel moet denken dat er voor zijn merk of product geen mogelijkheden zijn bij een bepaalde megatrend.

Wat is trendwatching?

Trendwatching is kort gezegd; het signaleren en voorspellen van trends door te kijken wat er leeft in de maatschappij. Iemand die doet voor zijn werk doet wordt een trendwatcher genoemd.


Bron: "Consumentengedrag", Nederstigt en Poiesz, ISBN 90-207-3334-6

Geen opmerkingen:

Een reactie posten