Inleiding

Welkom op onze blog over trendwatching!

Op deze blog wordt het onderwerp trendwatching toegelicht door zes studenten van de Avans hogeschool in Den Bosch. Omdat trendwatching natuurlijk heel breed is, hebben wij ons gericht op het onderdeel ''kleding mode''.

Hieronder staan alle volledige berichten onder elkaar weergegeven.

In de rechter verticale balk kun je via het blogarchief snel bij het gewenste bericht komen.

Veel plezier op onze blog!

vrijdag 8 oktober 2010

Trendwatchers

Wat zijn de werkzaamheden van een trendwatcher?

Het is de taak van een trendwatcher om verschillende trend te analyseren. Een trendwatcher spreekt op basis van informatie, zijn verwachtingen uit over toekomstige ontwikkelingen. Om aan deze informatie te komen is het belangrijk dagelijks alle relevante bronnen te raadplegen. Denk hierbij aan de belangrijke kranten, bladen, websites, blogs etc. Deze bronnen bijhouden is dus een must. Ook zijn de uitslagen van markt- en consumentenonderzoeken van belang voor een trendwatcher, deze uitslagen geven immers aan wat er leeft in de maatschappij. Ook reizen, het bezoeken van belangrijke exposities, winkels en tentoonstellingen is van belang voor het verkrijgen van relevante informatie. Twee trendwatchers weten meer dan één, en daarom hebben veel trendwatchers zogenoemde trendspotters in dienst. Trendspotters signaleren trends en praten met de consumenten. Vervolgens berichten zijn over hun bevindingen. Al deze verkregen informatie wordt geordend, geanalyseerd en er wordt een betekenis aan gegeven. Van al deze informatie wordt verslag gedaan in een trendrapport of een trendboek. Hierin staat wat erin de maatschappij leeft, de stemming van de maatschappij. Dit is tevens het product wat een trendwatcher verkoopt. Ook geven trendwatchers veel lezingen en presentaties over hun bevindingen.

Welke methodes worden er toegepast om trends te voorspellen? Oftewel wat is de werkwijze van trendwatchers?

Elke trendwatcher heeft zijn eigen methode om trends te voorspellen, er is eigenlijk geen vaste werkwijze die gehanteerd kan worden. Maar trendwatching als discipline is aan verandering onderhevig. Het ontwikkelt zich langzaam tot een vak met een eigen methodiek.  Dat blijkt vooral doordat werkwijzen van trendwatchers naar elkaar toe groeien. Uit angst om als vaag of goeroeachtig te worden gezien, distantiëren trendwatchers zich vaak van de intuïtieve kanten van het vak. Of ze kaderen hun intuïtie in door methodisch te werken, bijvoorbeeld door klanten actief te betrekken bij de interpretatie en de vertaling van trends. Of door trends te koppelen aan resultaten van ‘hard’ onderzoek. Ook wordt de informatieverzameling gestructureerder aangepakt, bijvoorbeeld via netwerken van opinieleiders of door het gebruik van journalistieke methodieken. Verder valt op dat steeds minder de toekomst wordt voorspeld en steeds meer wordt voorgesteld middels scenario’s.
De hedendaagse trendwatcher is een exploratief onderzoeker. Tegelijkertijd worden de intuïtieve kanten van het vak niet vergeten. Trendwatchers worden vaak juist ingehuurd omdat marketeers behoefte hebben aan andere input dan alleen maar harde cijfers.

Verschillende methodes:
-    - De netwerkbenadering; Deze methode wordt toegepast door Carl Rohde, cultuursociologisch onderzoeker. Om te weten wat er over anderhalf jaar gebeurt kijkt hij nu naar het gedrag van opinieleiders. Deze methode noemt hij ‘Cool Hunt’ (www.signsofthetime.nl).
Ook Jeremy Brown maakt gebruik van de netwerkbenadering. Hij gebruikt een netwerk van consumenten niet alleen voor onderzoek, maar ook bij conceptontwikkeling. Het netwerk groeit omdat mensen zichzelf aanmelden. Scènemarketing in de praktijk dus (www.senseworldwide.com).
-    - De trendmanager; Hilde Roothart houdt zich vooral bezig met het begeleiden van bedrijven bij trajecten om beter in te spelen op consumentengedrag (www.trendslator.nl). Wat kun je doen met trends?
-    - De intuïtieven; André Platteel probeert marketeers uit te leggen dat ze zich moeten richten op dat wat zich niet manifesteert. ‘Marketing gebruikt te veel een spiegel, omdat de doelgroep moet samenvallen met de doelgroep. Maar misschien wil de consument helemaal niet samensmelten met het merkplaatje. Je moet juist het ontzichtbare stimuleren en het verlangen centraal stellen (www.somanydymanos.com).
Cultureel antropoloog Ted Polhemus stelt dat de trendwatcher vooral respect moet hebben voor hedendaagse multiculturele complexiteit. ‘Marketeers moeten openstaan voor een nieuwe kijk. Het lijkt wel of ze alleen maar geïnteresseerd zijn in jongerencultuur en urban glamour, terwijl demografische ontwikkelingen echt iets anders vertellen. Ga maar eens kijken wat er speelt in gewone plaatsen waar echt mensen leven en consumeren’ (www.tedpolhemus.com).
-    - De redacteur; Philips Design is een onafhakelijke unit die zich bezighoudt met trendonderzoek, ook voor klanten buiten Philips. Uitgangspunt is dat de toekomst zich niet laat voorspellen. De trendwatcher is een superredacteur die cruciale informatie verzamelt en filtert als onderdeel van een team. Hij leest alle bladen, bezoekt alle beurzen en stuurt een netwerk van informanten aan. Hij analyseert de informatie en zet om in scenario’s (www.design.philips.com).
David R. Shah is uitgever van gerenommeerde trendmagazines als Viewpoint, Textile View, Bloom, Colour Cards en View Asia. Shah stelt dat traditioneel statistisch onderzoek steeds meer wordt vervangen door sociologische en antropologisch onderzoek. Daarbij wordt de natuurlijke setting van het leven van mensen als uitgangspunt genomen. De onderzoeker wordt een soort documentairemaker op zoek naar wat de consument echt beweegt (www.view-publications.com).

Zijn er bekende trendwatchers?

Er zijn veel bekende trendwatchers dus het heeft geen zin om ze allemaal te benoemen. Daarom hebben we er 6 zeer bekende trendwatchers uitgelicht:

Lidewij Edelkoort
Lidewij Edelkoort heeft de opleiding ‘ mode en ontwerp ‘ gedaan aan de kunstacademie in Arnhem. Hierna werd zij inkoper bij de Bijenkorf en kwam zij erachter dat zij een talent heeft voor het aanvoelen van opkomende trends. Dit talent gaven verschillende prognoses op  toekomstige koopwensen van de consument. Hierna werd zij docente en voorzitter op de Design Academy van Eindhoven.
 Lidewij Edelkoort heeft gewerkt met nationale en internationale ondernemingen. Dit waren bedrijven in de mode en de parfumerie maar ook bank- en verzekeringskantoren. Zij geeft adviezen over de identiteit van het bedrijf en op het gebied van product ontwikkeling. Enkele voorbeelden van bedrijven waar zij mee heeft gewerkt zijn; Coca-Cola, Nissan, Camper, Siemens, Moooi en Douwe Egberts.
 Lidewij maakt bekend welke concepten, kleuren en materialen er gebruikt gaan worden in de mode over 2 jaar. Zij en haar team weten wat er gaat gebeuren in de maatschappij en wat de consument zijn smaak wordt zonder de economische veranderingen hierbij te vergeten.
 Lidewij geeft verschillende seminars en speeches over de hele wereld. En 2 keer per jaar tourt ze met haar bedrijf ‘ Trend Union ‘ de wereld rond om haar mode en interieur trends te laten zien. Ze bezoekt Parijs, Stockholm, Kopenhagen, Londen, Amsterdam, Tokyo, New York en Los Angeles.
 Volgens Lidewij zal de maatschappij hervormen naar open dynamische groepen en het individuele tijdperk zal afnemen. Er zal een nationale identiteit ontstaan en bedrijven moeten zich meer op ethische vragen bezig gaan houden. Dit wordt een vraag vanuit de maatschappij.
 De trends op het gebied van mode in 2011 zijn bijvoorbeeld dat blauw het nieuwe zwart wordt, geel het nieuwe roze, de short komt weer terug en jeans blijft belangrijk. Verder zullen mannen meer katoenen pakken gaan dragen, dit helemaal in 1 kleur en de polo’s komen terug met een Bermuda broek erbij. Deze trends worden opgepikt door modehuizen en baseren hier hun kledinglijnen op.

Richard Lamb
Trendwatcher Richard Lamb ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot full-time spreker, dagvoorzitter & discussieleider. In Nederland is hij één van de meest gevraagde sprekers. De populaire spreker staat bekend om zijn sympathieke manier van spreken met bijzonder veel kennis van zaken. Hij verzorgde honderden optredens in de Nederlandse en Engelse taal. Naast het leiden van discussies en het toespreken van publiek, is hij auteur van de boeken '10 Trends, ontwikkel uw eigen toekomstvisie' en 'Succesvol Elektronisch Zakendoen'. Daarnaast verzorgt hij wekelijks het informele radioprogramma over trends en innovatieve producten op de online zender 'DitIsHandig.nl'.

Richard Lamb baseert zijn toekomstvisie op een set van 10 Mega Trends, die hij later dit jaar officieel zal publiceren in het boek 'Trendwatcher.com'. De 10 trends die Richard Lamb gebruikt op zijn toekomst visie, en tevens in dit boek worden benoemd, zijn:
  1. 
Time-On-Demand
  2. Safety Web
  3. Time for sale
  4. Interactive Society
  5. Twinning
  6. Quality of Life
  7. Pure Communication
  8. More Mobility
  9. Experience Industry
10. 
Pull Economy

Marcel Bullinga
Marcel Bullinga is actief in de werkgebieden van trendwatcher, futurist, interactieve spreker & dagvoorzitter over de toekomst.

Hij heeft aan verschillende gerenommeerde opdrachtgevers presentaties gegeven. De opdrachtgevers verschillen van de rijksoverheid tot aan onderzoeksinstituten. Van IBM tot Mars. Van de Nederlandse Politietop & internationale EU-congressen tot aan jongeren die willen leren over hun toekomst. Hij gebruikt tijdens presentaties veel visueel materiaal en is erg interactief bezig met het publiek. Hij praat met het publiek in plaats van er tegen te praten. Waar Marcel Bullinga bekend om staat is dat hij de trendgetallen 0, 1, 2, 6 gebruikt om de toekomst te verduidelijken.
Tijdens een presentatie stelt hij samen met het publiek een top 3 van Future Product & Services op of een top 3 trends of een toekomstvisie.
Hij ziet de toekomst optimistisch in omdat dit een manier is om een crisis uit te komen. ‘’Je tovert een probleem om naar een oplossing’’.
“Ik heb het altijd eerst over mogelijke en waarschijnlijke toekomsten; pas daarna over de wenselijke toekomst’’.
Aangezien Marcel honderden presentaties heeft gegeven aan verschillende gerenommeerde bedrijven laat dat wel zien dat hij redelijke invloed heeft op de keuzes die deze bedrijven maken. Hij geeft advies en laat zien wat je het beste kunt doen op dat moment in de toekomst.
  
 Rowan Gibson:
 Een van de meest succesvolle personen op gebied van wereldwijde status op radicale innovatie. Het innovatie punt maakt hem een trendwatcher. Hij reist van land naar land om het publiek te imponeren met zijn ideeën over de toekomst van innovaties. Op internationale conferenties, zakelijke evenementen en het beheer van exclusieve toppen spreekt hij. Oude bevindingen herdenkt hij en maakt er iets nieuws van. Hij leert mensen hoe ze nieuwe kansen moeten grijpen, nieuwe markten creëren en zelfs de hele industrie te transformeren door zijn  systemen van nieuwe innovatie. Rowan's big-picture inzichten, dwingende opmerkingen, nieuwe zakelijke denken en duidelijke presentatiestijl  hebben indruk  gemaakt op vele doelgroepen over de hele wereld.  Hij mengt inzicht, inspiratie en informatie op zijn eigen manier. Hij houdt de economie goed in de gaten van er was en wat er juist komen gaat.  Hij is een genie als het gaat om nadenken over de toekomst, zijn visie op technologie en verandering zijn attent, intrigerende en wereldwijd. Hij weet wat er komende gaat.

Faith Popcorn:
 Faith Popcorn is een Amerikaanse trendwatcher die ook wel bekend staat als ‘de moeder van de trendwatchers’.  Ze is geboren als Faith Plotkins op 11 mei 1947. Na haar middelbareschool tijd doorgebracht te hebben op New York’s High school for performing arts is ze gaan studeren aan de New York University.
In 1974 heeft ze, na in de reclamewereld gewerkt te hebben, het bedrijf BrainReserve opgericht.
BrainReserve is een strategische marketing advies bureau. Het bied advies aan om te kunnen voorspellen hoe consumenten gaan reageren op bepaalde producten/merken.
Faith Popcorn heeft een paar bizar accurate voorspellingen gedaan, zoals dat kinderen met gps chips opgespoord zouden kunnen gaan worden en dat porno ook op mobieltjes zou gaan opduiken. Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen die haar de naam als geniale trendwatcher hebben opgeleverd. Daar staat echter wel tegenover dat ze ook voorspellingen heeft gedaan die totaal niet zijn uitgekomen met als voorbeeld de mechanical hugging booths, een soort telefoonhokje waar mensen een knuffel kunnen krijgen.
Overal voorspelt ze dat in de loop van de jaren de markt meer op de vrouw gericht gaat worden, omdat die een steeds groter deel van de markt gaan uitmaken.
Begin 2010 heeft ze de voorspelling gedaan van Local Cocooning. Dit houd in dat mensen weer de kleine buurt winkeltjes en ondernemingen gaan steunen in plaats van de grote landelijke ketens.

Carl Rohde:
 De van Duitse oorsprong, Carl Rohde (56) is uitgeroepen tot Trendwatcher of the Year 2010. Hij is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van trendwatching en runt zijn eigen bedrijf “Science of the Time”, daarnaast is hij nog lector trendwatching aan Fontys Hogeschool in Tilburg. In de loop der jaren heeft hij een topreputatie opgebouwd als internationale trendwatcher met veel diepgang en inhoud.

Signs of the Time” is een virtueel netwerk van trendwatchers en marktonderzoekers. Carl Rohde onderzoekt samen met de andere leden van “Signs of the Time” naar de mentaliteitstrends van onze samenleving en van de toekomst. Samen met honderden trendwatchers overal ter wereld rapporteren zij over wat er “cool” wordt gevonden binnen de verschillende doelgroepen in hun stad. “Cool” betekent hierbij aantrekkelijk en inspirerend met toekomstpotentieel binnen de betreffende generatie. Naast zijn werkzaamheden binnen “Signs of the Time” brengt Rohde mentaliteitsveranderingen in kaart van onze maatschappij als geheel maar ook voor bepaalde generaties en doelgroepen binnen onze maatschappij. Vele klanten maken gebruik van zijn diensten. Grote en bekende klanten waarmee Carl heeft gewerkt zijn onder andere bedrijven als Microsoft, Unilever, Heineken, Wrangler, Adidas, BMW en het Rode Kruis. Daarnaast maken ook communicatiebureaus en ministeries gebruik van zijn lezingen, brainstormsessies en andere diensten.

Een aantal voorbeelden van doelgroepen die door Carl Rohde zijn onderzocht op collectieve verlangens en interesses zijn: De computergeneratie, deze generatie is virtueel behendig maar ook eenzaam. De huidige generatie jongeren, boven gemiddeld gebekt en verslaafd aan de mobiele telefoon. De gestreste eind twintigers en dertigers, generatie van de overvolle agenda’s en de uitdaging om op alle levensterreinen succesvol te zijn.

Een aantal trends waar Carl Rohde zich op richt(e) zijn:
- De metroseksualisering van de man (wereldwijd). Enerzijds nemen mannen meer en meer vrouwelijke waarden (zoals meer en beter communiceren) en vrouwelijk gedrag over (zoals consumeren en shoppen). Anderzijds willen ze juist daardoor af en toe een stoer cowboy moment.
- De opkomst en groeibewegingen van de beleveniseconomie.
- Wat betekent het om in een stress samenleving te leven.
- De spagaat waarin veel vrouwen verkeren. Enerzijds hebben ze een indrukwekkende emancipatiebeweging uitgevoerd. Anderzijds willen zij zich ook sensueel en vrouwelijk blijven voelen.- Samen met Fontys leidt Rohde een internationaal onderzoek, waarvoor 6000 internationale studenten van 26 universiteiten wereld hun input leverde ten aanzien van de tien leidende mentaliteitstrends.


Waarom is trendwatching belangrijk?

Een trendwatcher weet wat er speelt in de maatschappij en weet welke trends er zijn. Voor bedrijven, maar ook voor overheden en politieke partijen is een trendwatcher daarom erg van belang. Deze partijen kunnen een trendwatcher in huren om zich te laten adviseren. Bij beslissingen van deze partijen spelen trends een grote rol, trends spelen bijvoorbeeld mee in de pr-strategieën. Het is dus van belang dat zij weten wat er speelt bij de doelgroep. Maar ook het publiek is geïnteresseerd in het fenomeen trendwatching, boeken over het onderwerp worden veel gekocht.

Bron: "Consumentengedrag", Nederstigt en Poiesz, ISBN 90-207-3334

1 opmerking: